Tham quan nhà máy

nhà máy-1
nhà máy-2
quang cảnh nhà máy (2)
Phòng triển lãm-1
Phòng triển lãm1

Phòng triển lãm

Phòng triển lãm-2

Kiểm tra & QC

Thử nghiệm phun muối
Kiểm tra & QC-4
Quy trình sản phẩm-1
Quy trình sản phẩm-2

Quá trình sản xuất

Xưởng

Xưởng-4
Xưởng-5
Xưởng-3
Xưởng-2
Xưởng-1